Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Dokumentation från Storfågelkonferens 2021

Levin, Maria; Andersson, Linda; Månsson, Johan; Nilsson, Lovisa

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2021, number: 2021:6ISBN: 978-91-985248-9-5
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet;Länsstyrelsen i Jönköpings län