Skip to main content
Magazine article, 2021

Insektskunskap i samhällets tjänst

Jonsell, Mats

Published in

Bi-lagan : inspiration och information för lärare i skolan / Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
2021, number: 3, pages: 6-7

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Zoology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114818