Skip to main content
Factsheet, 2021

Vindkraft i svensk nyhetsmedia - problem eller lösning?

Bjärstig, Therese; Mancheva, Irina; Zachrisson, Anna; Neumann, Wiebke; Svensson, Johan

Abstract

Medan politiker och vindentreprenörer ser vindkraften som en lösning, ser privatpersoner den oftare som ett problem. Det visar en ny studie där forskare har undersökt hur vindkraft framställs av olika aktörer i svensk nyhetsmedia under drygt 20 år. De visar även att debatten över tid har kommit att involvera allt fler aktörer och blivit allt mer komplex.

Published in


Publisher: Naturvårdsverket

Authors' information

Bjärstig, Therese
Umeå University
Mancheva, Irina
Umea University
Zachrisson, Anna
Umeå University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Media Studies
Social Sciences Interdisciplinary

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114833