Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021

Vindkraft i svensk nyhetsmedia - problem eller lösning?

Bjärstig, Therese; Mancheva, Irina; Zachrisson, Anna; Neumann, Wiebke; Svensson, Johan

Abstract

Medan politiker och vindentreprenörer ser vindkraften som en lösning, ser privatpersoner den oftare som ett problem. Det visar en ny studie där forskare har undersökt hur vindkraft framställs av olika aktörer i svensk nyhetsmedia under drygt 20 år. De visar även att debatten över tid har kommit att involvera allt fler aktörer och blivit allt mer komplex.

Published in


Publisher: Naturvårdsverket