Skip to main content
Factsheet, 2021

Samlad eller utspridd hänsyn – spelar viss roll för vedlevande insekter

Ranius, Thomas; Jonsell, Mats; Rubene, Diana

Published in

Fakta. Skog
2021, number: 2021:3
Publisher: SLU, Fakulteten för skogsvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Forest Science
Zoology
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114834