Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2018

Alternativa grovfoder för häst

Müller, Cecilia

Abstract

Sommarens torka och tillhörande brist på vallfoder lär knappast ha undgått någon. Frågorna har varit många och varierande; allt från vad man skall tänka på vid import av vallfoder, till om hästar kan utfodras med helsädesensilage. Den senare frågan är kanske extra intressant i år, då såväl ensilage som hö inte nödvändigtvis behöver bestå av våra vanliga vallgrödor, utan även hela spannmålsplantor kan användas.

Published in

Svenska vallbrev
2018, number: 2018:6, pages: 7-7