Skip to main content
Report, 2021

Kusttrålundersökningen 2021 - Expeditionsrapport

Andersson, Erika; Högvall, Johanna; Larsson, Roger

Abstract

Den årliga trålundersökningen längs den västsvenska skärgården sträcker sig från utsjöbanken Fladen i norra Kattegatt till Singlefjorden vid norska gränsen. Undersökningen har utförts årligen sedan 2001 med syfte är att inventera artsammansättningen och rekryteringen hos fisk i allmänhet, samt förekomst av stor torsk i synnerhet. Kusttrålundersökningen tillför också grundläggande data avseende indikatorer för kustfiskarter inom ramen för arbetet med Havsmiljödirektivet. År 2021 utfördes undersökningen under 9 dagar mellan den 30 augusti och 9 september. Totalt trålades 34 stationer varav 8 låg i utsjön och 26 vid kusten. Torskfångsten är fortsatt låg, med en storleksfördelning i favör till liten och ung torsk <18 cm. Endast fem torskar om minst 40 cm fångades. Vitling är fortsatt den vanligaste arten, men har minskat kraftigt i utsjön.

Keywords

kusttrålundersökningen; torsk; artsammansättning; västkusten; Skagerrak; Kattegatt; bestånd

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:23
eISBN: 978-91-576-9930-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/114944