Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Kusttrålundersökningen 2021 - Expeditionsrapport

Andersson, Erika; Högvall, Johanna; Larsson, Roger

Abstract

Den årliga trålundersökningen längs den västsvenska skärgården sträcker sig från utsjöbanken Fladen i norra Kattegatt till Singlefjorden vid norska gränsen. Undersökningen har utförts årligen sedan 2001 med syfte är att inventera artsammansättningen och rekryteringen hos fisk i allmänhet, samt förekomst av stor torsk i synnerhet. Kusttrålundersökningen tillför också grundläggande data avseende indikatorer för kustfiskarter inom ramen för arbetet med Havsmiljödirektivet. År 2021 utfördes undersökningen under 9 dagar mellan den 30 augusti och 9 september. Totalt trålades 34 stationer varav 8 låg i utsjön och 26 vid kusten. Torskfångsten är fortsatt låg, med en storleksfördelning i favör till liten och ung torsk <18 cm. Endast fem torskar om minst 40 cm fångades. Vitling är fortsatt den vanligaste arten, men har minskat kraftigt i utsjön.

Keywords

kusttrålundersökningen; torsk; artsammansättning; västkusten; Skagerrak; Kattegatt; bestånd

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:23
eISBN: 978-91-576-9930-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet