Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2021

Expeditionsrapport IBTS, augusti 2021

Bland, Barbara; Börjesson, Patrik

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt) genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3. Fisket utförs med den franska bottentrålen GOV. Under expeditionen gjordes totalt 47 giltiga tråldrag i hela området, 25 i Skagerrak och 19 i Kattegatt samt tre i Nordsjön. Fångsten utgjordes av 4,9 ton sill, 3 ton skarpsill, ett ton kolja och 340 kg torsk, inalles 62 fiskarter med en totalfångst av 15,9 ton. Både sill- och skarpsillfångsterna var låga i år, så också rekryteringen i kontrast till föregående år. Torsken uppvisade en stor 0-grupp i Skagerrak medan rekryteringen i Kattegatt var ringa. Rödspätta i Kattegatt uppvisade en ökning i 1-gruppen jämfört med tidigare år. Biologiska parametrar på individnivå samlas in på sill- och torskfiskar samt några plattfiskar. Totalt provtogs 3 872 individer från 12 olika arter med avseende på ålder och könsmognad.

Keywords

IBTS; Skagerrak; Kattegatt; Trålundersökning; Bottentrål

Published in

Aqua reports
2021, number: 2021:18
eISBN: 978-91-576-9914-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet