Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Vätteskogen -hyggesfritt skogsbruk i boreal skog : goda exempel på bra skogsbruk – sammanställt inom ett EU Erasmus+ projekt

Ersson, Back Tomas

Published in


Publisher: Net4Forest