Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2021Open access

Att ta över gården – hur fungerar generationsskiften i europeiska jordbruk?

Manevska Tasevska, Gordana

Abstract

När äldre lantbrukare går i pension är det viktigt att det finns yngre lantbrukare som kan ta över, både för sektorns framtid och för en tryggad livsmedelsförsörjning. Att förstå processen för generationsskifte är avgörande för att kunna stödja jordbrukssektorns utveckling. I denna Policy Brief beskriver vi processen för generationsskifte på europeiska gårdar och faktorer som påverkar dessa skiften. Vi diskuterar också politiska styrmedel som kan stödja generationsskiften i det europeiska jordbruket. Resultaten visar att:

Generationsskifte är en process i tre faser: identitetsbyggande som lantbrukare, överlåtelseprocess och gårdsutveckling.

Stöd till unga lantbrukare underlättar gårdsutvecklingen men inte identitetsbyggandet eller överlåtelseprocessen.

Åtgärder för att öka yrkets och livsstilens attraktivitet behövs för att det ska vara möjligt att bygga en identitet som lantbrukare, eftersom beslutet att bli lantbrukare ofta fattas under den första fasen.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2021, number: 2021:10
Publisher: AgriFood Economics Centre