Skip to main content
Research article - Peer-reviewed, 2021

Utmarksskiften som ursprunglig kapitalackumulation?

Tollin, Clas; Widgren, Mats

Abstract

För historiska geografer är Erik Hallbergs och Lars Nyströms artikel ”Den ursprungliga kapitalackumulationen på svensk botten” i Historisk Tidskrift 141:1 både välkommen och problematisk. Den är välkommen därför att nya teoretiska perspektiv sätts i arbete i studiet av våra historiska lantmäteriakter och för sin strävan efter en nationell översikt över utmarkskiftena. Den är problematisk därför att författarna inte tagit till sig den tidigare historisk-geografiska forskningen på området och för att författarna inte klargör sin syn på begreppet primitiv ackumulation och hur utmarksskiftena i Sverige skulle kunna belysa den.

Published in

Historisk Tidskrift
2021, volume: 141, number: 4, pages: 712-722

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Widgren, Mats
Stockholm University

UKÄ Subject classification

Human Geography
History

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115124