Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2021Peer reviewed

Utmarksskiften som ursprunglig kapitalackumulation?

Tollin, Clas; Widgren, Mats

Abstract

För historiska geografer är Erik Hallbergs och Lars Nyströms artikel ”Den ursprungliga kapitalackumulationen på svensk botten” i Historisk Tidskrift 141:1 både välkommen och problematisk. Den är välkommen därför att nya teoretiska perspektiv sätts i arbete i studiet av våra historiska lantmäteriakter och för sin strävan efter en nationell översikt över utmarkskiftena. Den är problematisk därför att författarna inte tagit till sig den tidigare historisk-geografiska forskningen på området och för att författarna inte klargör sin syn på begreppet primitiv ackumulation och hur utmarksskiftena i Sverige skulle kunna belysa den.

Published in

Historisk Tidskrift
2021, Volume: 141, number: 4, pages: 712-722