Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Effektiviteten av sök och plock utförd under höst och vinter - en uppdatering

Schroeder, Martin

Published in


Publisher: Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Zoology
  Forest Science

  More information

  Detta är en uppdaterad rapport (färdigställd i augusti 2020) kopplad till projektet ”Effektiviteten av Sök och Plock utförd under höst och vinter”. Den ursprungliga rapporten färdigställdes i mars 2008.

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/115127