Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021

Att förstå utemiljöns förvaltning och governance

Jansson, Märit; Sunding, Anna; Randrup, Thomas

Published in

Tidskriften Landskap
2021, number: 4, pages: 30-33