Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2022

Strategisk utemiljöförvaltning hanterar komplexitet

Randrup, Thomas B.; Jansson, Märit; Sunding, Anna

Abstract

Utemiljöförvaltare tar sig an många samhällsaktuella utmaningar, som kan vara komplexa och röra både ekologiska och sociala frågor. Sådana utmaningar kan många gånger hanteras eller till och med lösas genom aktiv förvaltning och governance, alltså processer för samstyrning. Dessa processer kan bedrivas mer eller mindre strategiskt, i vardagen och för långsiktighet.

Published in

Tidskriften Landskap
2022, number: 2022:1, pages: 20-23