Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021

Brukarorienterad förvaltning och governance

Jansson, Märit; Fors, Hanna; Pritzel Sundevall, Elin; Randrup, Thomas

Published in

Tidskriften Landskap
2021, number: 7, pages: 33-37