Skip to main content
Magazine article, 2021

Gåta vart fladdermössen tar vägen på vintern

de Jong, Johnny; Arnbom, Tom

Abstract

I Sverige går fladdermöss i vinterdvala från september till april, men övervintringens längd varierar en hel del beroende på temperaturen under höst och vår. Det finns flera miljoner individer av fladdermöss i Sverige. En viss andel migrerar ner till kontinenten på hösten, men de allra flesta stannar förmodligen under vintern. Vi har några välkända övervintringsplatser som till exempel Sala silvergruva, Karlsborgs fästning, Tabergs gruva, Kleva gruva och ett antal militära fort i Stockholms skärgård. Men sammanlagt hittar vi bara några hundra fladdermusindivider. Var finns resten av alla fladdermöss? Vi presenterar här helt nya data baserat på 35 års inventeringar i Stockholms skärgård. Resultatet påvisar en minskning av vår nyligen rödlistade nordfladdermus. Men vilka slutsatser kan vi egentligen dra från övervintringsdata?

Published in

Fauna och flora
2021, volume: 116, number: 2, pages: 30-37

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Arnbom, Tom
WWF Sweden

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115310