Skip to main content
Magazine article, 2012

Vitnossjuka – nytt hot mot fladdermöss

Ågren, Erik; Nilsson, Stina; De Jong, Johnny

Abstract

Benämningen vitnossjuka kommer från det engelska ”White nose syndrome (WNS)”, en nyligen upptäckt svamporsakad sjukdom som drabbar fladdermöss. Vitnossjuka utgör ett allvarligt hot främst för fladdermöss i Nordamerika, där utbrott av sjukdomen har orsakat upp till hundraprocentig dödlighet bland övervintrande fladdermöss inom vissa grottsystem. Sedan sjukdomen upptäcktes 2006 har uppskattningsvis flera miljoner fladdermöss dött. Fortsätter sjukdomen att sprida sig kan det leda till utrotning av hotade fladdermusarter, och kraftig decimering av arter som är vanliga idag.

Published in

Fauna och flora
2012, volume: 107, number: 3, pages: 34-39

Authors' information

Ågren, Erik
National Veterinary Institute (SVA)
Nilsson, Stina
No organisation
De Jong, Johnny (de Jong, Johnny)
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Zoology
Pathobiology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115387