Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2012

Vitnossjuka – nytt hot mot fladdermöss

Ågren, Erik; Nilsson, Stina; De Jong, Johnny

Abstract

Benämningen vitnossjuka kommer från det engelska ”White nose syndrome (WNS)”, en nyligen upptäckt svamporsakad sjukdom som drabbar fladdermöss. Vitnossjuka utgör ett allvarligt hot främst för fladdermöss i Nordamerika, där utbrott av sjukdomen har orsakat upp till hundraprocentig dödlighet bland övervintrande fladdermöss inom vissa grottsystem. Sedan sjukdomen upptäcktes 2006 har uppskattningsvis flera miljoner fladdermöss dött. Fortsätter sjukdomen att sprida sig kan det leda till utrotning av hotade fladdermusarter, och kraftig decimering av arter som är vanliga idag.

Published in

Fauna och flora
2012, Volume: 107, number: 3, pages: 34-39

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Zoology
  Pathobiology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/115387