Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2009

Generell hänsyn och naturvärdesindikatorer : funktionella metoder för att bevara och bedöma biologisk mångfald i skogslandskapet?

Johansson, Therese; De Jong, Johnny; Hjältén, Joakim; Von Stedingk, Henrik

Published in


ISBN: 978-91-89272-17-0
Publisher: Världsnaturfonden WWF