Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book (editor)2021Peer reviewed

Biologisk mångfald, naturnyttor, ekosystemtjänster : svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor


Tunon, Håkan (ed.); Sandell, Klas (ed.)

Published in

CBM:s skriftserie
2021, number: 121
Publisher: SLU Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet (CBM);Naturvårdsverket

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Publication identifier

  ISBN: 978-91-88083-35-7, eISBN: 978-91-88083-36-4

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/115437