Skip to main content
Book (editor) - Peer-reviewed, 2021

Biologisk mångfald, naturnyttor, ekosystemtjänster : svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor

Published in

CBM:s skriftserie
2021, number: 121
Publisher: SLU Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet (CBM);Naturvårdsverket

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Sandell, Klas
Karlstad University

UKÄ Subject classification

Ecology

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-88083-35-7, eISBN: 978-91-88083-36-4

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115437