Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2021Peer reviewedOpen access

Bortglömd mångfald? : De odlade växterna

Iwarsson, Mattias; Tunon, Håkan

Abstract


Published in

CBM:s skriftserie
2021, number: 121, pages: 154-155
Title: Biologisk mångfald, naturnyttor, ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor
ISBN: 978-91-88083-35-7, eISBN: 978-91-88083-36-4
Publisher: SLU Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

   Associated SLU-program

   SLU Swedish Biodiversity Centre

   UKÄ Subject classification

   Ecology

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/115441