Skip to main content
Book chapter - Peer-reviewed, 2021

Att vara inom dig – eller kanske utom dig! : historiska reflektioner om endo- och ektoparasiter

Tunon, Håkan

Published in

Book title: Inom/Utom : kropp, själ och samhälle i medicinens gränsland förr och nu
ISBN: 9789198331981
Publisher: Exempla förlag

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  History
  Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/115443