Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Ökad cirkularitet och minskad övergödning : potentialen i svenskt lantbruk och livsmedelskedja

Johansson, Mats; Magnusson, Simon; Jönsson, Håkan

Published in

Publisher: Världsnaturfonden