Skip to main content
Other publication, 2022

Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?

Sidemo Holm, William; Brady, Mark

Abstract

Att odla ekologiskt istället för konventionellt bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Den positiva effekten på biologisk mångfald är särskilt stor i odlingslandskap med få kvarvarande naturliga livsmiljöer som exempelvis naturbetesmarker. Samtidigt har sådana odlingslandskap ofta en hög jordbruksproduktion och därför är också kostnaderna i form av skördebortfall höga vid en övergång till ekologisk odling. I denna studie undersöker vi kostnaderna för att öka biologisk mångfald genom ekologisk odling, och hur dessa påverkas av det omgivande landskapet. Resultaten visar att:

• Ekologisk odling ökar biologisk mångfald (mätt som antalet växtarter) mest kostnadseffektivt i landskap med en liten andel naturbetesmarker.

• Kostnaden för att öka antalet växtarter med ekologisk odling ökar för varje tillkommen växtart.

• Bevarande av naturbetesmarker har en större effekt på antalet växtarter än ekologisk odling.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2022, number: 2022:1
Publisher: AgriFood Economics Centre

  SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Ecology
   Environmental Sciences

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/115478