Skip to main content
Other publication, 2022

Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?

Sidemo Holm, William; Brady, Mark

Abstract

Att odla ekologiskt istället för konventionellt bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Den positiva effekten på biologisk mångfald är särskilt stor i odlingslandskap med få kvarvarande naturliga livsmiljöer som exempelvis naturbetesmarker. Samtidigt har sådana odlingslandskap ofta en hög jordbruksproduktion och därför är också kostnaderna i form av skördebortfall höga vid en övergång till ekologisk odling. I denna studie undersöker vi kostnaderna för att öka biologisk mångfald genom ekologisk odling, och hur dessa påverkas av det omgivande landskapet. Resultaten visar att:

• Ekologisk odling ökar biologisk mångfald (mätt som antalet växtarter) mest kostnadseffektivt i landskap med en liten andel naturbetesmarker.

• Kostnaden för att öka antalet växtarter med ekologisk odling ökar för varje tillkommen växtart.

• Bevarande av naturbetesmarker har en större effekt på antalet växtarter än ekologisk odling.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2022, number: 2022:1
Publisher: AgriFood Economics Centre

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Ecology
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115478