Skip to main content
Other publication, 2021

Modellerade miljöeffekter - för bättre ersättningar till jordbrukare

Andersson, Sofie; Brady, Mark

Abstract

Miljöersättningar i landsbygdsprogrammet kritiseras för att inte vara kostnadseffektiva eller attraktiva för många jordbrukare, samt för att inte ta vara på jordbrukarnas kompetens och kreativitet för att lösa miljöproblem. Problemen beror i hög grad på att ersättningen betalas ut oavsett storleken på miljöeffekten, bara den avtalade åtgärden utförs. Utvecklingen av ett effektivare system för miljöersättningar har hämmats av svårigheter med att mäta miljöeffekter på gårdsnivå. Vi visar att:

Om en miljöåtgärd ska vara kostnadseffektiv, dvs. uppnå miljöeffekter till lägsta möjliga kostnad, måste den genomföras på rätt plats.

En modell (app) är ett praktiskt verktyg för att bedöma miljöeffekter av en åtgärd på olika platser i landskapet.

Ersättningar baserade på modellerade miljöeffekter ger betalningssäkerhet och skapar engagemang hos jordbrukare i miljöarbetet, eftersom de får betalt för den förväntade miljöeffekten.

Published in

Policy brief / AgriFood Economics Centre
2021, number: 2021:2
Publisher: Agrifoods economic centre

Authors' information

Andersson, Sofie
No organisation
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Economics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115483