Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2021

Går det att öka vallskörden med enstaka bevattningsgivor?

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Published in

Svenska vallbrev
2021, number: 1, pages: 1-2