Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 2020

Går det att höja vallskördarna med enstaka bevattningsgivor – vad händer med kvaliteten? : L1-267

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Published in

Meddelande / Försöksringarna och hushållningssällskapen i Skåne
2020, pages: 20-26
Title: Försöksrapport sverigeförsöken 2020
ISBN: 978-91-519-6762-2
Publisher: Försöksringarna och hushållningssällskapen i Skåne