Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2021

Bevattning av vall år 2021, L1-268 och L1-269

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2021, number: 74, pages: 31:1-31:4 Title: Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR den 7 och 8 december 2021

Publisher: Partnerskap Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

49:e Växtodlings- och växtskyddskonferensen, 7-8 december 2021