Skip to main content
Conference paper, 2021

Bevattning av vall år 2021, L1-268 och L1-269

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2021, number: 74, pages: 31:1-31:4
Book title: Rapport från VÄXTODLINGS- och VÄXTSKYDDSDAGAR den 7 och 8 december 2021
Publisher: Partnerskap Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet

Conference

49:e Växtodlings- och växtskyddskonferensen, 7-8 december 2021

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Crop Production Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115506