Skip to main content
Report, 2021

Sammanfattning och analys av ICES rådgivning för lax i Östersjön gällande fiskemöjligheter 2022

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115548