Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2021Open access

Sammanfattning och analys av ICES rådgivning för lax i Östersjön gällande fiskemöjligheter 2022

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet