Skip to main content
Report, 2021

Utvärdering av fångstbegränsningar av trollingfisket efter lax i Östersjön : biologiskt underlag

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Kagervall, Anders

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115550