Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2021

Utvärdering av fångstbegränsningar av trollingfisket efter lax i Östersjön : biologiskt underlag

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Kagervall, Anders

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet