Skip to main content
Book (editor) - Peer-reviewed, 2020

En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430


Nordin, Jonas (ed.); Myrdal, Janken (ed.)

Abstract

 • En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430 är en bokhistorisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria, från tillblivelsen till mitten av 1700-talet. Handskriften är en illustrerad medeltida avskrift av Magnus Erikssons landslag men den är också och ett vittne från de tidsperioder som boken varit i omlopp. 

Published in

Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
2020, number: 103
Publisher: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien

  SLU Editors

  UKÄ Subject classification

  Specific Literatures
  History

  Publication Identifiers

  ISBN: 9789188763181

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/115597