Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2020Peer reviewedOpen access

Beställare och skrivare

Myrdal, Janken

Published in

Konferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien
2020, number: 103, pages: 59-76
Title: En biografi om en bok : Codex Upsaliensis B 68 från 1430
ISBN: 9789188763181
Publisher: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien