Skip to main content
Research article, 2021

Dynlavar, Micarea, på granbark

Thor, Göran

Abstract

Släktet dynlavar Micarea har de senaste årtiondet vuxit i artantal och bristen på övergripande nycklar har fram till för en tid sedan gjort det svårt att bestämma arterna. Här gör Göran Thor ett försök att underlätta bestämningsarbetet för arter som växer just på gran. Samtidigt rapporterar han flertalet av arterna som nya för Lule lappmark och/eller Norrbotten.

Published in

Lavbulletinen
2021, number: 1, pages: 23-29

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Ecology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/115635