Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2021

Spiggvågen – ett pågående tronskifte i Östersjöns kustekosystem

Eklöf, Johan; Hansen, Joakim; Bergström, Ulf; Sundblad, Göran; Erlandsson, Mårten; Donadi, Serena; Eriksson, Britas Klemens

Published in

Svealandskusten
2021, pages: 32-33
Title: Svealandskusten 2021
ISBN: 978-91-980325-9-8
Publisher: Svealands kustvattenvårdsförbund