Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2021

Fiskyngelproduktion i grunda avsnörda havsvikar : metoder och resultat från projektet Kvarken Flada

Saarinen, Anniina; Veneranta, Lari; Berglund, Johnny; Bergström, Ulf; Donadi, Serena; Bäck, Anette; Långnabba, Annica

Published in


Publisher: Interreg Botnia-Atlantica