Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2021

Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd

Eriksson, Torsten; Nilsdotter-Linde, Nilla; Gonda, Horacio; Andresen, Niels

Published in

Svenska vallbrev
2021, number: 2, pages: 1-2