Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2021

Går det att höja vallskördarna med enstaka bevattningsgivor – vad händer med kvaliteten? L1-267

Joel, Abraham; Nilsdotter-Linde, Nilla; Wesström, Ingrid

Published in

Meddelande / Försöksringarna och hushållningssällskapen i Skåne
2021, pages: 20-26 Title: Sverigeförsöken : försöksbok 2020
ISBN: 978-91-519-6762-2
Publisher: Hushållningssällskapet