Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2021

Naturintresset hos två norrländska präster : Pehr Stenberg och Lars Levi Læstadius

Danell, Kjell; Stenberg, Göran

Published in

Svenska Linnésällskapets årsskrift
2021, number: 2021, pages: 111-134 Title: Svenska Linnésällskapets årsskrift 2021
Publisher: Svenska Linnésällskapet