Skip to main content
Factsheet, 2022

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion - lantbruksföretagarnas perspektiv : kort sammanfattning och förslag till åtgärder

Lundqvist, Peter; Ceccato, Vania; Göransson, Eva; Abraham, Jonatan; Alwall Svennefelt, Catharina

Abstract

Företag med djurproduktion är en viktig del av svenskt lantbruk och svensk livsmedelsproduktion med en nyckelroll för en levande landsbygdsekonomi och biologisk mångfald. Dessa företagare kan dock utsättas för olika former av kritik, hot och brottslighet på grund av sin verksamhet. Syftet med denna studie var att studera djurproducenternas erfarenheter och upplevelser av dessa problem och dess konsekvenser för dem och deras familjer.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2022, number: 2022:1
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of People and Society
Ceccato, Vania
Royal Institute of Technology (KTH)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of People and Society
Abraham, Jonatan
Royal Institute of Technology (KTH)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of People and Society

UKÄ Subject classification

Social Sciences Interdisciplinary
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115902