Skip to main content
Report, 2022

Skagerrakundersökningen 2021 - och sammanfattning av perioden 2019 - 2021

Börjesson, Patrik

Abstract

En årlig trålundersökning riktad mot bottenlevande arter och djuphavsarter i Skagerrak inleddes 2018. Undersökningen genomförs i september – oktober av två chartrade kommersiella fartyg med vetenskaplig personal ombord. Under expeditionen 2021 gjordes 43 giltiga tråldrag i danska (19 tråldrag, inklusive två parallella hal), norska (15 tråldrag) och svenska vatten (9 tråldrag). Den totala fångsten var 10,9 ton och omfattade 48 fiskarter. De vanligast förekommande arterna var rödtunga, torsk och kummel. Mätt i vikt utgjordes de största fångsterna kolja (2,0 ton), guldlax (1,7 ton), pigghaj (0,95 ton) och skoläst (0,85 ton). Ytterligare sex arter av rockor och hajar samt havsmus fångades under expeditionen. Ålder och individuell vikt samlades in för 693 torskar och genetiska prover samlades in för 291 av dessa exemplar. Vi tog även individvikter och DNA-prov på 47 exemplar av klorocka och två knaggrockor. Förutom ovan nämnda rutininsamlingen samlades även individuella data och DNA-prover från 77 exemplar av kummel (>30 cm) in på uppdrag av Havsforskningsinstitutet i Bergen, Norge.

Keywords

Skagerrak; trålundersökning; bottentrål; djuphavsarter; rockor

Published in

Aqua reports
2022, number: 2022:1
eISBN: 978-91-576-9931-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/115913