Skip to main content
Factsheet, 2019

Referensområden som verktyg för viltförvaltningsunderlag

Edenius, Lars; Månsson, Johan; Jansson, Gunnar; Dahl, Fredrik; Widemo, Fredrik

Abstract

  • Referensområden är områden där vi följer populationer av älg och andra viltarter, samt förändringar i landskapet, mer intensivt.
  • Referensområden är viktiga för att utveckla övervakningsmetoder och skaffa sig bra kunskap om hur systemet fungerar, för utbildning, samt som demonstrationsområden.
  • Referensområden förväntas bli en viktig komponent i den nya ekosystembaserade viltförvaltningen.
  • Slaktvikter, reproduktionsdata, åldersstruktur, älgtäthet, fodermängder, betestryck och skogsskador är exempel på data som är relevanta att samla in i referensområden för den nya älgförvaltningens behov.
  • SLU har flera områden och försöksparker som kan utvecklas till nationella referensområden.
  • Fördjupad övervakning inom referensområden är ett viktigt komplement till förvaltningsinventeringar inom miljöanalys och viltövervakning.


Published in

Fakta. Skog
2019, number: 2011:18
Publisher: Fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116059