Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2009

Bly i ammunition- en beskrivning av olika ammunitionstyper

Widemo, Fredrik; Holmqvist, Niklas

Published in

Viltforum
2009, number: 2009:1, pages: 38-42
Title: Bly från ammunition som förgiftningsrisk hos rovfåglar : en kunskapsöversikt
ISBN: 978-91-88660-18-3
Publisher: Svenska jägareförbundet förlag

    UKÄ Subject classification

    Fish and Wildlife Management

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/116069