Skip to main content
Book chapter, 2022

”En kort undervisning för Barnmorskor” - en handskrift av veterinären Peter Hernquist och några tankar om undervisningen i förlossningskonst

Appelgren, Lars-erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2022, number: 2022, pages: 153-165
Book title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift : 2022
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening

Authors' information

UKÄ Subject classification

Obstetrics, Gynecology and Reproductive Medicine

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116230