Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2022

”En kort undervisning för Barnmorskor” - en handskrift av veterinären Peter Hernquist och några tankar om undervisningen i förlossningskonst

Appelgren, Lars-erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2022, number: 2022, pages: 153-165
Title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift : 2022
Publisher: Uppsala medicinhistoriska förening