Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2022Open access

Brännande smaker: senap, chili och wasabi

Appelgren, Lars-erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2022, number: 2022, pages: 166-178 Title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift : 2022

Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förening