Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book (editor), 2022

Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift : 2022


Karlmark, Bertil (ed.); Appelgren, Lars-erik (ed.); Stålhammar, Jan (ed.); Östlund, Krister (ed.)

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2022, number: 2022
Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förening