Skip to main content
Magazine article, 2022

Granens historia

Lindbladh, Matts

Abstract

Granen är idag vårt vanligaste trädslag. Men så har det inte alltid varit. Vår miljö har en historia och vårt landskap är i ständig förändring. Granen var vild när den kom till norra Sverige för 4 000 år sedan och trängde in i skogarna som då dominerades av tall och björk. Den var fortfarande delvis vild när den tog över de glesa skogarna och ljunghedarna i södra Sverige för 100–200 år sedan. Men numera är den ”domesticerad” och tillbringar det mesta av sitt liv i monokulturer och i raka rader.

Published in

Vilda växter
2022, number: 1, pages: 22-25

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116280