Skip to main content
Factsheet, 2022

Bulleröfjärden (Egentliga Östersjön) 2021

Holliland, Per; Mustamäki, Noora; Åkerlund, Carolina; Eiler, Stefan

Abstract

  • Provfisket genomfördes 2021 som del av arbetet i Nationalparksbildningen av Nämdöskärgård.
  • Totalt 19 arter fångades under provfisket och Bullerfjärden har högre diversitet än närliggande provfiskeområden.
  • Artsammansättningen är präglat av att provfiskeområdet ligger i ytterskärgården, med ett stort inslag av marina arter.
  • Mesopredatorerna strömming och löja dominerade fångsterna. Abborre var tredje vanligaste i fångsterna och utgjorde över 99 procent av rovfiskefångsten.
  • Den trofiska medelnivån är lägre än i närliggande provfiskeområden och beror till stor del på den höga förekomsten av mesopredatorer.
  • Abborrarna i området har snabb tillväxt och är stora vid given ålder. De senaste årens varma somrar samt god födotillgång i området har sannolikt bidragit till detta.
  • L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) ligger på 27 centimeter, vilket är högt jämfört med andra provfiskeområden vid östkusten. Det tyder på att det finns gott om stora abborrar i området.

Published in

Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
2022, number: 2022:1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/116303